domů

Doučování     

Kurzy     

Talentové zkoušky     

Cizinci     

Speciální akce     

Kontakt     

navštivte naši stránku na facebooku navštivte naši stránku na instagramu

Talentové zkoušky

Nově nabízíme přípravu na talentové zkoušky, výuku rétoriky, práce se slovem, přednesu, hraní na hudební nástroje, hudební teorii a hlasovou průpravu vhodnou pro:

- studenty, připravující se na hudební a dramatické talentové zkoušky na střední či vysoké umělecké a pedagogické školy (Konzervatoř, AMU,...)

- pedagogy, kteří si doplňují vzdělání a musí hrát na hudební nástroje, zpívat a orientovat se v hudební teorii (pedagogické minimum, mateřinky, volnočasová pedagogika)

- účinkující v hudebních a divadelních souborech, kteří chtějí zlepšit či upevnit svoje dovednosti.

- všechny zájemce, kteří se obávají not a teorie, ale chtějí si zahrát a zazpívat písničky, chtějí hrát na více nástrojů s jedním lektorem, chtějí zpívat u nástroje a potřebují zkoordinovat tyto činnosti, nebo mají potíže ve školní hudební výchově.

Hravým a tvůrčím způsobem získáte rytmickou průpravu, porozumíte notovému zápisu i akordovým značkám. Zlepší se váš hudební sluch a dokážete analyzovat z nahrávky způsob, jak nastudovat novou píseň, která se vám zdála nedosažitelná. Získáte větší jistotu ve zpěvu, zlepšíte artikulaci i umělecký výraz.
Zlepšíte svoje rétorské schopnosti, přednes a práci se slovem, zbavíte se trémy a zlepšíte svoje vytupování před zraky veřejnosti.

Výuku uměleckých oborů u nás vede MgA. Monika Šonková.