domů

Doučování     

Kurzy     

Talentové zkoušky     

Cizinci     

Speciální akce     

Kontakt     

navštivte naši stránku na facebooku navštivte naši stránku na instagramu

Kurzy 2019/2020

Termín a intenzita se bude odvíjet od potřeb zájemců, cena od jejich počtu. Minimální počet účastníků kurzu je 4, maximální 8.

Kurz na PORG

Na přání zákazníků nabízíme kurzy, resp. skupinové kondice k přijímacím zkouškám na osmileté studium gymnázia PORG a Nový PORG. Máte-li o takovýto kurz zájem, kontaktujte nás prosím na mail kucera@dostuduj.cz nebo na telefonním čísle 775 668 558.

Kurzy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia

Kurzy jsou zaměřeny na studenty. Není snahou rychle odpřednášet látku, ale odhalit nedostatky, které mohou studentovi při přijímacích testech způsobit zbytečnou ztrátu bodů, nebo drahocenného času, upozornit na chytáky a projít problematické úlohy. Shrnutí učiva tak přirozeně vyplyne z okolností, namísto křečovitého výkladu.

Pro zájemce nabízíme první osobní setkání před zahájením kurzu - informativní schůzka (asi 15 minut) – ve sjednaném čase se dostavíte i se studentem a společně probereme jeho silné a slabé stránky. Je velmi vhodné přinést s sebou sešity z daného předmětu, pracovní sešit, všechny nanečisto psané testy a zkoušky, jakékoliv jiné testy, čtvrtletní práce a cokoliv, co nám může poskytnout svědectví o studentových schopnostech. Na této schůzce bude podepsána smlouva a je možné uhradit kurzovné, pokud si přejete platit v hotovosti. S ostatními účastníky budou tyto náležitosti dořešeny před první hodinou kurzu.Typy kurzů:

soustavný: říjen - duben, 1x90min týdně (celkem 24 lekcí)

klasický: únor - duben, 10 lekcí po 90min

intenzivní: březen – duben, 10 lekcí po 90 min (2x týdně)Průběžné doučování jako kurz

Měli byste zájem navštěvovat podpůrný kurz k běžné školní výuce? Možná nejste sami, dejte nám vědět. Sejde-li se více zájemců, otevřeme vám kurz na míru.

Možná náplň kurzu: zopakování a upevnění probírané látky, dohled a odborná pomoc při psaní domácích úkolů (ne, nebudeme je psát za vás, ale poradíme vám, jak na to), výuka „na přání“, příprava na testy apod.